Slovensky Česky
Poradíme Vám: +420 725 993 255 (10-18hod.)
Váš nákupný košík je ešte prázdny...Zobraziť košík
Práve sa nachádzate: Úvod > Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.alfacoustic.czje katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Zaručuje však, že u položiek, ktoré sú skladom odošle tovar do 3 pracovných dní.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar. Doprava je počítaná buď ihneď, alebo neskôr ručne. O všetkom je zákazník včas informovaný.

Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky.

2. Zrušenie objednávky

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

3. Zaslania tovaru

U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný poštou alebo zásielkovou službou, sa k vlastnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.

Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky '" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdí obsah objednávky, hlavne druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je uzatvorená kúpna zmluva.

4. Dodací lhůta

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe prepravcom, obvykle do 3 pracovných dní (ak je tovar skladom) od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade objemnejších objednávok je lehota dodania spravidla dlhšia, zákazník je však o prípadnom predĺžení dodacej lehoty včas informovaný.

Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

5. Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Českej republiky i Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu úhrady (dobierkou / vopred na účet) a podľa objemu objednávky. Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník sám, v dialógovom okne pri nákupe.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy doklad. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy. Tipy a rady na montáž tovaru nájdete na stránkach http://www.alfacoustic.cz/cs/jak-na-to/

6. Ceny doručenia pre SR

Ceny dopravy sú závisle na objeme objednávky. Minimálna cena za dopravu je však 10 EUR pre Slovenskú republiku. Cena je dopočítavania a zákazník s ňou bude včas oboznámený - popr. sa môže informovať dopredu na telefóne: 773 835 590.

V prípade dobierky sa ku konečnej sume dopravy účtuje poplatok 2EUR.

Odporúčame prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, spíšte za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechajte si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodený. Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

7. Akcie a zľavy

Na akcie a zľavy sú zákazníci upozorňovanie na webe www.alfacoustic.cz/sk

8. Záručné podmienky a reklamácie

Záručná doba začína prevzatím tovaru zákazníkom.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Reklamáciu nie je možné uplatniť pri mechanickom poškodení spotrebiteľom. Ako napríklad použitie nevhodných materiálov na pripevnenie pien, nevhodné zaobchádzanie a pod

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode alfacoustic.cz Odporúčame toto robiť elektronickou poštou.

Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č 634/1992 Z. z. tridsaťdňová.

9. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, odsek 7 a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamžiku odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu opovídajícím spôsobom znížená.).

10. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Pokiaľ zákazník prejaví svoj ??súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať emailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách prieskumoch trhu.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe.

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak že pošle emailovú správu na martin.dudek@alfacoustic.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.alfacoustic.cz/sk.