Slovensky Česky
Poradíme Vám: 725 993 255 (10-18hod.)
Váš nákupní košík je ještě prázdný...Zobrazit košík
Právě se nacházíte: Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.alfacoustic.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zaručuje však, že u položek, které jsou skladem odešle zboží do 3 pracovních dnů.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží. Doprava je počítána buď ihned, anebo dopočítana ručně. O všem je zákazník včas informován.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2. Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

4. Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 3-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě objemnějších objednávek je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

5. Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky i Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu úhrady (dobírkou/předem na účet) a podle objemu objednávky. Konkrétní způsob platby si zvolí zákazník sám, v dialogovém okně při nákupu.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy doklad. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. Tipy a rady na montáž zboží naleznete na stránkách http://www.alfacoustic.cz/cs/jak-na-to/

6. Ceny doručení pro ČR

Ceny dopravy jsou závisle na objemu objednávky. Minimální cena za dopravu je však 140,- Kč pro Českou republiku a 250,- Kč pro Slovenskou republiku. Cena je dopočitávána a zákazník s ní bude včas seznámen - popř. se může informovat dopředu na telefonu: 773 835 590.

V případě dobírky se ke konečné částce dopravy účtuje poplatek 40 Kč

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

7. Akce a slevy

Na akce a slevy jsou zákazníci upozorňování na webu www.alfacoustic.cz

8. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná převzetím zboží zákazníkem.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamaci nelze uplatnit při mechanickém poškození spotřebitelem. Jako např. použití nevhodných materiálů na připevnění pěn, nevhodné zacházení apod.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě alfacoustic.cz Doporučujeme toto činit elektronickou poštou.

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

9. Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.).

10. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na martin.dudek@alfacoustic.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.alfacoustic.cz.

Spolupracujte s námi!

Nabízíme spolupráci kamenným obchodům a také e-shopům. Rádi se s Vámi domluvíme na individuálních podmínkách při velkoobjemových odběrech.
Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.

Alfacoustic Vám zaručuje:

Skladové zásoby expedujeme do 3dnů
Potvrzení o pohltivosti u každé pěny
Cenové výhody pro stálé partnery